Akreditif Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Akreditif Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle konunun her yönüne vakıf Dış Ticaret Uzmanı Sn. Mustafa Uğur'un başkanlığında dış ticaret alanında eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınıza gerçekçi ve somut çözümler sunabilen bir yapıya sahiptir.

DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALAR İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Dış Ticaret yapan firmalara, bu işlemlerle ilgili banka vb kuruluşlara ve bu işlemlerde görev alan kişilere işlemlerini bilinçli, güvenli ve sağlıklı olarak yapabilmeleri ile süreçte oluşabilecek operasyonel risklerini minimize etmeleri için gerekli temel ve ileri düzey teknik bilgilerin sunulduğu aşağıdaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. Dış Ticarete ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi firmaların özel ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak da tasarlayabilmekteyiz.

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

- ICC Milletlerarası Ticaret Odası Kuralları UCP, ISP, URC, URDG, INCOTERMS) 

- Akreditiflere ilişkin olaylar ve ICC Görüşleri

- Akreditif açacak veya açmakta olan ithalatçı firmalar için, akreditif açılışında dikkat edilmesi gereken konular.

- Akreditiflere bankaların koyduğu ilave şartlar. (Case Study - Vaka çalışmalı)

- Kendisine akreditif açılmış veya açılacak olan ihracatçı firmalar için akreditif metninin okunması lehe/aleyhe olan veya kendileri için risk oluşturan şartlar ve hususular.

- UCP ye uygun (rezervsiz) vesaik hazırlama. (Case Study - Vaka çalışmalı)

DIŞ TİCARET DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Firmaların akreditif dahil olmak üzere dış ticarette kullanılan diğer ödeme şekilleri (Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili İşlemler), Dış Garantiler (Harici Garanti, Kontr-Garanti), dış ticarette teslim şekilleri (INCOTERMS) husus ve işlemlerinde bilgilendirme yönlendirme ve alternatif önerileri de içeren;  

- İTHALAT AKREDİTİFLERİ

Firma istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ideal akreditif şartlarının ve metnin oluşturulması, bilgilendirme yönlendirme ve duruma göre alternatif öneriler sunulması.

- İHRACAT AKREDİTİFLERİ

Kendisine akreditif açılmış veya açılacak olan ihracatçı firmalar için akreditif metninin okunması aleyhte olan veya kendileri için risk oluşturan şartlar ve hususların tespiti ve bilgilendirmesi.

- İHRACAT AKREDİTİF VESAİKİ HAZIRLAMA HİZMETİ

Akreditiflerin ancak uygun vesaik ibrazında gerçekte güvenli bir ödeme aracı olması nedeniyle kendisine ihracat akreditifi açılmış bulunan firmalarımızın, oluşabilecek risk ve masraflarını minimize etmek,  zaman ve iş yüklerinden tasarruf etmelerini sağlamak için akreditifte istenen belge örneklerinin UCP ve akreditif kurallarına uygun olarak hazırlama hizmeti.