Franchise Sözleşmesi Uygulamaları Eğitimi

Franchise Sözleşmesi Uygulamaları Eğitimi

Amaç : Bu seminerin katılımcıları, franchise sözleşmesinin müzakere aşamasından başlamak üzere, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları, uygulamadan örneklerle görme imkânı bulacaklardır.

Seminerde, franchise sözleşmesinin hazırlanması veya hazır bir franchise sözleşmesinin incelenmesi sırasında izlenecek yöntem ve dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Aşağıda ayrıntısı yer alan seminer programı, franchise sözleşmesine taraf olan ve/veya sözleşme yönetiminde görev alan kişi ve kurumların, kendi menfaatlerini güvence altına almak, hak kayıplarını ve ekonomik zararlarını önlemek üzere, bilgi ve beceri aktarımını hedeflemektedir.

Süre: 2 gün

Eğitim Yöntemi : Franchise sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesine ilişkin teknik bilgilerin, uygulamadaki sözleşmelerde kullanılan hüküm örnekleri, örnek dava dosyaları, bilirkişi raporları ve çok sayıda Yargıtay kararıyla desteklenerek, power point sunum eşliğinde aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir: Şirket yöneticileri, Sözleşme yönetiminde görevli personel, Avukatlar ve Stajyer avukatlar

İçerik: Franchise sözleşmesinde tarafların borçlarının belirlenmesi ve sınırlarının doğru biçimde çizilmesi özel bir önem taşımaktadır. Zira Kanunda düzenlenmeyen (isimsiz) bir sözleşme olması itibariyle franchise sözleşmesini de yakından ilgilendiren bazı emredici kuralların ve güncel içtihatların bilinmemesi, sözleşmenin kısmen ve hatta tamamen geçersiz olmasına sebep olabilecektir.

Bu sebeple seminerimizde, sözleşme yönetimi bakımından franchise sözleşmesi özelinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

Ancak, sonuç olarak isimsiz bir sözleşme ilişkisi anlamına gelen franchise sözleşmesinde, isimsiz sözleşme hukukunun genel ilke ve kuralları genel olarak uygulama alanı bulacağı için, bazı genel sözleşme hukuku kuralları ve uygulamaları da seminer içeriğine dâhil edilmiştir.

Franchise sözleşmesinden doğan hangi tür uyuşmazlıklara hangi kanun kurallarının ve hukuk ilkelerinin uygulanması gerektiği konusu, oldukça zor ve karmaşıktır. Zira franchise sözleşmesi; genellikle, lisans, satış, vekâlet gibi sözleşmelerin unsurlarını bir arada barındırmakta, üstelik bazı örneklerde, hizmet, adi ortaklık ve acentelik gibi sözleşmelerle önemli benzerlikler taşıyabilmektedir.  

Bu konuda, bizim de dâhil olduğumuz modern hukuk sistemlerinde güncel tartışmalar yürütülmektedir.

Seminerde tüm bu konulara ayrıntılı olarak değinilecek ve Türkiye’de, AB ülkelerinde ve ABD, Avustralya gibi farklı hukuk sistemlerinin uygulandığı diğer ülkelerde, hangi düzenleme ve uygulamaların hâkim olduğu katılımcılara aktarılarak, özellikle Türkiye uygulaması açısından bilinmesi gereken pratik bilgiler üzerinde durulacaktır.

Neden Franchise Sözleşmesi: Toplam insan nüfusunun ihtiyacı olandan çok daha fazlasının üretildiği günümüz Dünyasında, ekonomik işleyişin en çok önem verilen aşaması, ürünlerin pazarlanması ve satışının en ileri tekniklerle, en ekonomik ve en güvenli yöntemlerle yapılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bir arz/sürüm yöntemi olarak tüm dünyaya yayılan franchising yönteminin önemi kendiliğinden anlaşılmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerindeki arz/sürüm yöntemlerinin, talepler, ihtiyaçlar ve ekonomi politikaları doğrultusunda gelişmesine paralel olarak, dağıtım sözleşmelerindeki ilişkiler ve yöntemler de değişip gelişmektedir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan franchising sisteminin, özellikle sanayi devrimiyle birlikte gelişen seri üretimin ve ekonomik globalleşmenin bir ürünü olduğu söylenebilir. Marka faktörüne verilen önem ve büyük global markaların tüm dünyada aynı ürün/hizmet kalitesi ve kurumsal imajla varlıklarını sürdürme gereksinimleri dikkate alındığında, franchise sözleşmesinin neden bu kadar yaygınlaştığı daha iyi anlaşılabilir. (Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK’ın yayımlanmak üzere olan “Franchise Sözleşmesi” adlı kitabının giriş bölümünden alınmıştır.)