Kişisel Verilen Korunması Hukuku Eğitimi

Kişisel Verilen Korunması Hukuku Eğitimi

Amaç: Bu seminerin amacı, Danışman, Uygulayıcı ve Eğiticilere Kişisel Verilerin Korunması Hukuku bilgilerinin aktarılması ve bu kişilerin bu kanunun uygulmasına katılımlarında bilgili ve yetkin olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün 

İçerik:

 1. Kişisel Veri Koruma Hukukunda Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
 2. Kişisel Verin Korunması İle İlgili İdari, Cezai ve Tazminat Sorumlulukları
 3. Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu Temsilcisi, Veri İşleyen ile İlgili Kişinin Hak ve Yükümlülükleri
 4. Kişisel Veri Güvenliği Politikasının Oluşturulması, Kayıt ve İmha Politikasının Oluşturulması, Kişisel Veri Envanterinin Oluşturulması
 5. Veri Sorumluları Siciline Kayıt, Muafiyet Alanları ve Bildirimlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 6. Elektronik Ortamda Tutulan Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Alınması Gereken Tedbirler ve Kullanılması Gereken Yazılımlar
 7. Özel Nitelikli Veri İşlenmesinde Veri Sorumlularının Alması Gereken Önlemler
 8. Özel Nitelikli Veri İşleyen Veri Sorumluları Çalışanlarının “Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik İle Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği” Üzerine Eğitilmesi (Zorunlu olarak düzenli eğitimin verilmesi ve eğitici yetiştirilmesi)
 9. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Şikâyet ve Şikâyetlerin İncelenmesi
 10. Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu ve Ticarete Etkisi
 11. Kişisel Verilerin Korunmasında Avukatların Rolü, Teknik Uzmanların Rolü