Panel: Yeni Anayasacılık Konsepti: Yeşil Anayasalar – Küresel Isınma ve İklim Değişikliği (27.09.2018)

Panel: Yeni Anayasacılık Konsepti: Yeşil Anayasalar – Küresel Isınma ve İklim Değişikliği (27.09.2018)

Tarih: 4 Ekim 2018

Saat: 09.00-12.00

Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Yeşil Salon

 

Panel herkese açık ve ücretsizdir.

 

09.00-09.15: Açılış Konuşması

Prof. Dr. Sultan Üzeltürk – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

I.Oturum

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Oktay Uygun, Yeditepe Üniv. Hukuk Fak.

Konuşmacılar:

09.15-09.35: Prof. Dr. Mete Tayanç,  Marmara Üniv. Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği.  “İklim Değişikliği ve Türkiye’deki Etkileri”

09.35-09.55: Dr. Ümit Şahin, Sabancı Üniv. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü “İklim Değişikliği, Hava Kirliliği ve Enerji Dönüşümü”

09.55-10.15: Doç. Dr. Aslıhan Kerç, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) “İklim Değişikliği Karşısında Yeni Su Yönetim Modeli Arayışları”

10.15-10.30: Soru-Cevap

10.30-10.45: Çay-Kahve Arası

--------------------------------------

II.Oturum:

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk, Yeditepe Üniv. Hukuk Fak.

Konuşmacılar

10.45-11.05: Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yancı Özalp, Altınbaş Üniv. Hukuk Fak. “Çevre Hakları”

11.05-11.25: Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Bozkurt, Yeditepe Üniv. Hukuk Fak.       

“Uluslararası Hukuk Perspektifinde Kyoto Protokolü ve Paris İklim Sözleşmesi”

11.25-11.45: Arş. Gör. Necdet Umut Orcan, Marmara Üniv. Hukuk Fak.

“Anayasal Çevre Davalarında Karşılaşılan Başlıca Sorunlara Karşılaştırmalı Hukuk Çözümleri”

11.45-12.00: Soru-Cevap

Düzenleme Komitesi Başkanı: Prof. Dr. Sultan Üzeltürk

Düzenleme Komitesi Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Bozkurt

                                          Arş. Gör. Ece Çağlayan Candelen

                                          Arş. Gör. Ecrin Baydak