E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Bankacılar İçin Yeni Temel Hukuk Eğitimi

Bankacılar İçin Yeni Temel Hukuk Eğitimi

Amaç: Bankaların personellerine verdiği klasik "Temel Hukuk" eğitiminin içeriği Anayasa değişikliği ile yürürlüğe giren "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" çerçevesinde yeniden ele alınmış ve eğitimin ismi "Yeni Temel Hukuk" eğitimi olarak belirlenmiştir. Yeni sistemin Türk mevzuatında köklü değişiklikler getirdiği ve 400'e yakın kanunda değişiklik yapacağı bilinmektedir. Türk hukukundaki büyük yapısal değişikliklerden tüm banka personellerinin bilgilenmesi ve iş ve işlemlerini "Yeni Temel Hukuk" bilgisi ile gerçekleştirmelerin önemi açıktır. Bankacıların bu eğitimle temel hukuk bilgilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

İçerik:

Hukuka giriş

Hukuk kurallarının tanımı, özellikleri ve diğer sosyal kurallarla ilişkisi

Toplum düzenini sağlayan kurallar

Hukuk Kurallarının Uygulanması

Hukuk kurallarının özellikleri, yaptırımı, hukuk sistemi

Kanunlaştırma

Pozitif Hukukun Kaynakları

Hukuk Sistemleri

Hukuk Kurallarının Sınıflandırılması

Hukukun Temel Kavram ve Kurumları

Anayasal düzen ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Devlet organları, (Yasama, Yürütme ve Yargı)

Kamu hukuku dalları ve özellikleri 

Özel hukuk dalları ve özellikleri

Hakkın Tanımı, Sınıflandırılması ve Türleri

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması

Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişiliğin Ehliyeti

Kişiliğin Korunması

Tüzel kişilerin Türleri ve Özellikleri, Hak ve Ehliyetleri, Doğmaları ve Sona Ermeleri

Hukuki Olay, Fiil ve İşlemler

Temsil Kavramı ve Temsil İlişkisi

Vasilik, Kayyımlık, Velayet

Aile, Miras, Eşya Kavramları

Sorumluluk

Borç İlişkisi, Sorumluluk ve Borcun Kaynakları

Borcun İfası ve Sona Ermesi

Özel Hukuk Sözleşmelerinin Şekilleri, Türleri

Türk Yargı Sistemi