E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Bankacılar İçin İpotek Hukuku Eğitimi

Bankacılar İçin İpotek Hukuku Eğitimi

BANKACILAR İÇİN İPOTEK HUKUKU EĞİTİMİ
 
 
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
EĞİTİM GÖREVLİSİ
 
Uygulama Yeri: Sanal Sınıf
Baş. Tarihi7 Haziran 2021 , Pazartesi
Bitiş Tarihi7 Haziran 2021 , Pazartesi
Süre 1 Gün
 
EĞİTİM ÜCRETLERİ
TBB üyeleri: 250 TL (KDV Dahildir)
Diğer kurumlar: 280 TL (KDV Dahildir)
Diğer kurumlar: Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından eğitimlerden yararlanması onaylanmış kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.
 
AMAÇ
İpoteğin tesisinden paraya çevrilmesine kadar geçen süreçte bankacılık uygulamalarının somut olaylar üzerinden anlatılması ve özellikle dikkat edilmesi gereken konularda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.
 
ODAK NOKTALARI
#İpotek #Yargı Kararları
 
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: İpoteğe ilişkin hukuki düzenlemeleri, yargı uygulamalarını bilir.
Anlar: İpotek Hukuku'na ilişkin düzenlemelerin ve sorunların çözümlerinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.
 
HEDEF KİTLE
Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.
 
İÇERİK
İpotek Çeşitleri
İpoteğin Tesisi
Üçüncü Kişilerin İpotek Vermesi
Serbest Dereceden İstifade Hakkı
Yabancı Para Üzerinden İpotek Kurulması
Aile Konutu Üzerinde İpotek Kurulması
Eş Muvafakati
Konutlarda ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde İpotek
İpotekte Kefalet Beyanı
İpotek Alacaklısının Hakları
İpoteğin Fekki
Tüzel Kişilerin İpotek Vermesi
Hacizli Malların İpotek Edilmesi
Rehin Açığı Belgesi
İpoteğin Paraya Çevrilmesi
Yargı Kararları ile Uygulamadan Örnekler
 
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim