E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Eğitimi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Eğitimi

Süre: 1 Gün 

İçerik:

- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru hakkında genel bilgilendirme

Modül 1: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruya Giriş: Anayasa Mahkemesinin İnceleme Yetkisinin Kapsamı

- Anayasa Mahkemesinin kişi yönünden yetkisi: “Mağdur Statüsü”

- Ortak Koruma Alanı: AİHS ve Anayasada yer alan haklardan bireysel başvuruya konu edilebilenler

- Bireysel başvuruya konu edilemeyen alanlar

Modül 2: Bireysel Başvuruda Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı ve Başvuru Süresi

- Olağan – Olağanüstü hukuk yolları

- Birden çok başvuru yolu olan müdahaleler

- Başvuru süresi

- Mazeret hukuku

Modül 3: Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

- Kanun yolu şikâyeti

- Açık veya görünür bir ihlalin bulunmaması

- Temellendirilmemiş şikâyetler

Modül 4: Nitelikli Dilekçe Hazırlama ve İhlal Kriterleri

- Başvuru formuna ve eklerine ilişkin usul kuralları

- Başvuru yapılma usulü

- Eksikliklerin giderilmesi usulü

- İdari ret sistemi

- Esasa ilişkin nitelikli dilekçe yazımı

- Kanunilik, meşru amaç, ölçülülük ve demokratik toplumda gereklilik kriterleri

Modül 5: AİHM  ile Anayasa Mahkemesi Kararlarının Karşılaştırılması

-Adil yargılanma hakkına ilişkin ihlal kararları

-Mülkiyet hakkına ilişkin ihlal kararları

-Özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin ihlal kararları

-İfade özgürlüğüne ilişkin ihlal kararları