E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Bankacılar İçin İpotek Hukuk Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği

Bankacılar İçin İpotek Hukuk Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği

 

Türkiye Bankalar Birliği tarafından verilen bu eğitimin detayı için aşağıdaki linki tıklayınız

 

https://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1949/7952/bankacilar-icin-ipotek-hukuku-egitimi

 

AMAÇ

İpoteğin tesisinden paraya çevrilmesine kadar geçen süreçte bankacılık uygulamalarının somut olaylar üzerinden anlatılması ve özellikle dikkat edilmesi gereken konularda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI

#Bankacılıkta İpotek Uygulamaları #İpotekle İlgili Yargı Kararları

 EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İpoteğe ilişkin hukuki düzenlemeleri, yargı uygulamalarını bilir.
Anlar: İpotek hukukuna ilişkin düzenlemelerin ve sorunların çözümlerinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.

 HEDEF KİTLE

Konuya ilgili duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

 İÇERİK

 • İpotek Çeşitleri: Anapara, Üst Sınır, Müşterek, Toplu, Süreli, Kanuni
 • İpoteğin Tesisi
  • Üçüncü Kişilerin İpotek Vermesi
  • e-İpotek Uygulaması
  • Serbest Dereceden İstifade Hakkı
  • Yabancı Para Üzerinden İpotek Kurulması
  • Aile Konutu Üzerinde İpotek Kurulması
 • Eş Muvafakatı
 • İpotek Belgesindeki Faiz Oranı
 • Konut İpotekleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde İpotek
 • İpoteğin Devri
 • İpotek Belgesindeki Kefalet Beyanları
 • İpotek Alacaklısının Hakları
 • İpoteğin Fekki
 • Tüzel Kişilerin İpotek Vermesi
 • Hacizli Malların İpotek Edilmesi
 • Maden, Deniz ve Hava Araçlarının İpotek Verilmesi
 • Rehin Açığı Belgesi ve Garame İpoteği
 • İpotek Teminatının Karşılık Yönetmeliği Çerçevesindeki Etkisi
 • Tapu İptal Kararının İpoteğe Etkisi
 • İpotekli Taşınmazın İşlenen Bir Suçtan Dolayı Müsaderesi
 • İpotek Verme Taahhüdü
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi: İcra Takibi, İhale ve Satış Aşamaları
 • Yargı Kararları ile Uygulamadan Örnekler

 EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: