E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Bilişim Suçları ve Uygulama Eğitimi

Bilişim Suçları ve Uygulama Eğitimi

Süre: 2 Gün

İçerik :

Bilişim Hukuku (İnsan Hakları ve Kamu Hukuku Boyutları da dahil)

BİLİŞİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE BİLİŞİM SUÇLARI

1.1. BİLİŞİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

1.1.1. Genel Olarak

1.1.2. Bilişim Kavramı

1.1.3. Bilişim Sistemi

1.1.4. Bilgisayar

1.1.5. Bilişim Sistem Ağları

1.1.5.1. İntranet (İç Ağ - İç İnternet)

1.1.5.2. Ekstranet (Gelişmiş İntranet)

1.1.5.3. Sanal Özel Ağlar (VPN)

1.1.5.4. İnternet

1.1.6. Veri

1.2. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI VE BİLİŞİM SUÇLARININ ULUSLARARASI ALANDA VE TÜRK

HUKUKUNDAKİ TARİHİ GELİŞİMİ, DÜZENLENİŞ TARZI

1.2.1. Genel Olarak

1.2.2. Kavram Sorunu

1.2.3. Bilişim Suçlarının Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Gelişimi

1.2.3.1. Mukayeseli Hukukta Ülkeler

1.2.3.1.1. Amerika Birleşik Devletleri

1.2.3.1.2. İngiltere (Birleşik Krallık)

1.2.3.1.3. Almanya

1.2.3.1.4. İtalya 

1.2.3.1.5. Fransa 

1.2.3.1.6. Japonya

1.2.3.2. Uluslararası Örgütler

1.2.3.2.1. OECD 

1.2.3.2.2. Birleşmiş Milletler

1.2.3.2.3. Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Siber

Suç Sözleşmesi 

1.2.3.2.4. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin İç Hukuktaki Yeri

1.2.3.3. Türk Hukukunda Bilişim Suçlarının Gelişimi

1.2.4. Bilişim Suçlarının Özellikleri

1.2.5. Bilişim Suçlarının Düzenleniş Tarzına İlişkin Sistemler

1.2.6. Bilişim Suçlarının Çeşitleri 

1.2.6.1. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilen Suçlar

1.2.6.2. Bilişim Sistemlerine Özgü Suçlar

1.2.7. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNU'NDA BİLİŞİM SUÇLARI

2.1. GENEL OLARAK

2.2. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VE KALMA SUÇU

2.2.1. Genel Olarak

2.2.2. Korunan Hukuki Değer

2.2.3. Suçun Unsurları

2.2.3.1. Maddi Unsurlar

2.2.3.1.1. Fiil ve Netice

2.2.3.1.2. Fail

2.2.3.1.3. Mağdur

2.2.3.1.4. Suçun Konusu

2.2.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.2.3.1.5.1. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

2.2.3.1.5.2. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Haller

2.2.3.2. Manevi Unsur

2.2.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.2.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.2.4.1. Teşebbüs

2.2.4.2. İştirak

2.2.4.3. İçtima

2.2.5. Yaptırım

2.2.6. Soruşturma Usulü

2.3. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU

2.3.1. Genel Olarak

2.3.2. Korunan Hukuki Değer

2.3.3. Suçun Unsurları

2.3.3.1. Maddi Unsurlar

2.3.3.1.1. Fiil ve Netice

2.3.3.1.1.1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek

2.3.3.1.1.2. Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozmak

2.3.3.1.2. Fail

2.3.3.1.3. Mağdur

2.3.3.1.4. Suçun Konusu

2.3.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.3.3.1.5.1. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

2.3.3.1.5.2. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Haller

2.3.3.2. Manevi Unsur

2.3.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.3.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.3.4.1. Teşebbüs

2.3.4.2. İştirak

2.3.4.3. İçtima

2.3.5. Yaptırım

2.3.6. Soruşturma Usulü

2.4. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ BOZMAK, YOK ETMEK, DEĞİŞTİRMEK VEYA ERİŞİLMEZ

KILMAK, SİSTEME VERİ YERLEŞTİRMEK, SİSTEMDE VAR OLAN VERİLERİ BAŞKA BİR YERE

GÖNDERMEK SUÇU 

2.4.1. Genel Olarak

2.4.2. Korunan Hukuki Değer

2.4.3. Suçun Unsurları

2.4.3.1. Maddi Unsurlar

2.4.3.1.1. Fiil ve Netice

2.4.3.1.1.1. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozmak

2.4.3.1.1.2. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etmek

2.4.3.1.1.3. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirmek

2.4.3.1.1.4. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilmez Kılmak

2.4.3.1.1.5. Bilişim Sistemine Veri Yerleştirmek

2.4.3.1.1.6. Bilişim Sisteminde Var Olan Verileri Başka Bir Yere Göndermek

2.4.3.1.2. Fail

2.4.3.1.3. Mağdur

2.4.3.1.4. Suçun Konusu

2.4.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.4.3.1.5.1. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

2.4.3.1.5.2. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Haller

2.4.3.2. Manevi Unsur

2.4.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.4.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.4.4.1. Teşebbüs

2.4.4.2. İştirak

2.4.4.3. İçtima

2.4.5. Yaptırım

2.4.6. Soruşturma Usulü

2.5. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA KENDİSİNİN YA DA BAŞKASININ YARARINA HAKSIZ BİR ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU

2.5.1. Genel Olarak

2.5.2. Korunan Hukuki Değer

2.5.3. Suçun Unsurları

2.5.3.1. Maddi Unsurlar

2.5.3.1.1. Fiil ve Netice

2.5.3.1.2. Fail

2.5.3.1.3. Mağdur

2.5.3.1.4. Suçun Konusu

2.5.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.5.3.1.5.1. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

2.5.3.1.5.2. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Haller

2.5.3.2. Manevi Unsur

2.5.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.5.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.5.4.1. Teşebbüs

2.5.4.2. İştirak

2.5.4.3. İçtima

2.5.4.3.1. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu Bakımından İçtima Halinin Değerlendirilmesi

2.5.4.3.2. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu Bakımından İçtima Halinin Değerlendirilmesi

2.5.5. Yaptırım

2.5.6. Soruşturma Usulü

2.6. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

2.6.1. Genel Olarak

2.6.2. GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU

2.6.2.1. Genel Olarak

2.6.2.2. Korunan Hukuki Değer

2.6.2.3. Suçun Unsurları 

2.6.2.3.1. Maddi Unsurlar

2.6.2.3.1.1. Fiil ve Netice

2.6.2.3.1.2. Fail

2.6.2.3.1.3. Mağdur

2.6.2.3.1.4. Suçun Konusu

2.6.2.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.6.2.3.1.5.1. Şahsi Cezasızlık Sebebi Olarak Belli Akrabalık

İlişkisinin Varlığı:

2.6.2.3.1.5.2. Cezada İndirim Sebebi Olarak Etkin Pişmanlık

2.6.2.3.2. Manevi Unsur 

2.6.2.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.6.2.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.6.2.4.1. Teşebbüs

2.6.2.4.2. İştirak

2.6.2.4.3. İçtima

2.6.2.5. Yaptırım

2.6.2.6. Soruşturma Usulü

2.6.3. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU

2.6.3.1. Genel Olarak

2.6.3.2. Korunan Hukuki Değer

2.6.3.3. Suçun Unsurları

2.6.3.3.1. Maddi Unsurlar 

2.6.3.3.1.1. Fiil ve Netice

2.6.3.3.1.2. Fail

2.6.3.3.1.3. Mağdur

2.6.3.3.1.4. Suçun Konusu

2.6.3.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.6.3.3.2. Manevi Unsur 

2.6.3.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.6.3.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.6.3.4.1. Teşebbüs

2.6.3.4.2. İştirak

2.6.3.4.3. İçtima

2.6.3.5. Yaptırım

2.6.3.6. Soruşturma Usulü

2.6.4. SAHTE BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMAK

2.6.4.1. Genel Olarak

2.6.4.2. Korunan Hukuki Değer

2.6.4.3. Suçun Unsurları

2.6.4.3.1. Maddi Unsurlar

2.6.4.3.1.1. Fiil ve Netice

2.6.4.3.1.2. Fail 

2.6.4.3.1.3. Mağdur

2.6.4.3.1.4. Suçun Konusu

2.6.4.3.1.5. Suça Etki Eden Sebepler

2.6.4.3.2. Manevi Unsur 

2.6.4.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru

2.6.4.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

2.6.4.4.1. Teşebbüs

2.6.4.4.2. İştirak

2.6.4.4.3. İçtima

2.6.4.5. Yaptırım 

2.6.4.6. Soruşturma Usulü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİLİŞİM SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİNİN ÖZELLİK ARZEDEN HALLERİ

3.1. GENEL OLARAK

3.2. GÖREVLİ MAHKEME / CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

3.3. YETKİLİ MAHKEME / CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

3.4. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

SUÇLARININ SORUŞTURULMASINDAKİ TEKNİK VE HUKUKİ GÜÇLÜKLER

3.4.1. IP Numarası Sorunu

3.4.2. Yurt Dışı Kaynaklı Serverlar Üzerindeki Kullanıcı Bilgileri

3.4.3. Sahte Kullanıcı Bilgileri ve Çalınan Kullanıcı Adı ve Şifreleri

3.4.4. Log Kayıtlarının Tutulması ve Saklanması

3.4.5. Toplu Kullanım Sağlayıcılar

3.4.6. Uluslararası İşbirliğindeki Güçlükler

3.4.7. Olay Yeri İncelemesi, Delillerin Toplanması ve Muhafazasında Dikkat Edilecek Temel Hususlar

3.4.8. Bilirkişi Eksikliği 

3.5. SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN SORUNU

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME