E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Çek Hukuku Eğitimi

Çek Hukuku Eğitimi

Amaç: Çek özellikle bankacılık uygulamasında hem teminat hem de bankacılık hizmeti işlevi gören çok yönlü bir belgedir. Çek karşılıksız çıkması halinde keşide eden hakkında cezai yaptırım uygulanmasına neden olması nedeni ile bankalar ve ticari hayatta iş yapan herkes için paradan sonraki en önemli dolaşım aracı işlevi görmektedir. 

Bu çerçevede çekin basımı, verilmesi, kullanılması, düzenlenmesi hem hukuki hem de cezai boyutları olan çok yönlü bir hukuki işlemleri bütünüdür. En temel unsur olan çekin yasaya uygun olarak doldurulmasından sahte çeke, çek iptalinden karşılıksız çeke kadar çek her yönüyle ele alınmakta ve çek kavramı katılımcılara çok yönlü olarak öğretilmektedir. 

Bu eğitim ile özellikle yargıya yansıyan olaylar üzerinden örnekli ve uygulamalı anlatımlar ile katılımcıların sahte çeki anlaması, doğru çek doldurması gibi temel yetenekleri edinmesi sağlanmakta ve böylece uygulamada sıkça karşılaşılan hataların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 1 gün 

İçerik:

A-) Tam ve Eksiksiz Çek Nasıl Olur ?

1. Çek Nedir ?

Çekin Tanımı ve Unsurları Nelerdir ?

Çek Karnesi Nasıl Temin Edilir ve Çek Nasıl Düzenlenir  ?

Çek Kanunu’na Göre Çek Çeşitleri Nelerdir ?

2. Çek Nasıl Ciro Edilir ?

Tam Ciro

Beyaz Ciro

Vadeden Sonra Ciro

Muhatabın Cirosu

Rehin Cirosu

3. Çekin Tahsili

Vade

Ödeme Yeri ve İbraz Süreleri

4. Özel Çek Türleri Nelerdir?

Çizgili Çek

Mahsup Çeki

Teyitli Çek

Garantili Çek

Banka Çeki 

B-) Süresinde İbraz Edilmeyen Bir Çekte Alacaklının Hakları Nelerdir ?

C-) Çekten Cayma

D-) Çekin Ödemeden Men Edilmesi 

E-) Keşidecinin Ölümü

F-) Zamanaşımı

G-) Çekte İbraz ve Ödeme

 1. Bankanın Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Kapsamı 
  • Banka İmza İncelemesi Yapabilir mi?
  • Bankaların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 
  • Uygulamada Durum 
 1. Başvurma Hakkının Kapsamı 
  • Başvuru Hakkını Kaybeden Bir Hamil Ne Yapabilir?
  • Sebepsiz Zenginleşme Davası Açmak
  • Hamilin Temel İlişkiye Dayanması
  • Karşılığın Devri

H-) Bankaların Bildirim Yükümlülüğü

I-) Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı ve Bu Yasağın Kaldırılması

İ-) Çek Hesabı Sahibi Gerçek Kişi Temsilci veya Vekil Aracılığıyla Çek Düzenleyebilir mi?

J-) Çekten Kaynaklanan Alacaklar İle İlgili İcra Takiplerinde Yetki

K-) Müracaat Borçlularının Durumu

L-) Ödeyen Kişinin Durumu

M-) Retret

N-) Başvurma Hakkının Düşmesi

O-) 5941 Sayılı Çek Kanunu İle Getirilen Yenilikler