E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

İmza ve Temsil Hukuku Eğitimi

İmza ve Temsil Hukuku Eğitimi

Amaç: Bankacılık ve sözleşme uygulamasının temelini bir kelime ile ifade etmeye kalkarsak o kelimenin paradan sonra imza olacağı tartışmasızdır. İmza tüm bankacılık işlemleri ve sözleşmeler sırasında bankacıların ve alacak borç ilişkisinde olan her kesin en sık karşılaştıkları uygulamadır. Islak imza, elektronik imza, amaların imzası, imza atamayanlar, parmak izi, vekilin veya temsilcinin imzası, imza kontrolü vb kavramlar uygulamaısnı yapanlar için yabancı değildir. 

İmza ve temsil, sözleşmelerde çok önemli işlevler üstlenmektedir. Özellikle başka birisinin yerine atılan imza veya beyaza imza gibi fiillerin sonucunda cezai yaptırımlar dahi gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle bu eğitimde bankacılara imzanın hukukumuzdaki yeri, gerçek kişilerde tüzel kişilerde temsil ve ilzam kavramı, vekaletname, vesayet makamları, kamu kurumlarında temsil vb her konu ele alınacak ve katılımcılara yaşanmış gerçek olaylara dayanan ve yargıya taşınan davalar üzerinden pratik olarak anlatılacaktır.

Bu dersin sonunda katılımcılar imza ve temsil konusunda edindikleri bilgilerle uygulamada sıkça yapılan hataları tekrarlamayacak ve iş  faaliyetlerinde önleyici hukuk uygulamalarını daha bilinçli olarak ve kolay şekilde yerine getireceklerdir.

Süre: 1 Gün

İçerik:

Gerçek Kişilerde İmza

Tüzel Kişilerde Temsil ve İlzam

İmza sirküleri

Ana sözleşme

Yönetim Yetkisi

Sorumluluk

Hata, Hile, Tehdit

Sahtecilik

Körlerin İmzası

Parmak basma

Kaşe

Mühür

vb imza, temsil ve ilzamla ilgili uygulamalar ve yargı kararları ışığında uygulamada sıkça yapılan hataların önlenmesine yönelik bilgilerin bilgi nesneleri ile aktarımı