E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Kişisel Verilen Korunması Eğitimi ve Farkındalık Çalışması

Kişisel Verilen Korunması Eğitimi ve Farkındalık Çalışması

Amaç: Bu eğitimin amacı, kişisel veri işleyen herkese Kişisel Verilerin Korunması Hukuku bilgilerinin aktarılması ve bu kişilerin bu kanunun uygulmasına katılımlarında bilgili, yetkin ve tedbirli olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcılar: Kişisel veri işleyen herkesin katılımına açıktır.

Süre: 1 Gün 

Eğitim Ortamı: Zoom 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kişisel Veri Nedir? Kimlerin Kişisel Verisi Korunur?

Kişisel Verilerin Korunmasının Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanmayacağı İstisnalar Nelerdir?

Veri Kayıt Sistemi Nedir? Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verinin Otomatik Olmayan Yolla İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verinin Otomatik Olmayan Yolla Ancak Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olarak İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerinin Otomatik Yolla İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Veriler Hangi Usul ve Esaslara Uygun Olarak İşlenebilir?

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel Kural Nedir?

Açık Rıza Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hangi İlkelere Uyulmak Zorunludur?

Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Kişisel Veriler Hangi Şartlarda İşlenebilir?

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin

İşlenme Şartları Nedir?

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemler Nelerdir?

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Nasıl Yapılacaktır? Kişisel Veriler Aktarılabilir mi?

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Mümkün müdür?

Veri Sorumlusu Kimdir? İlgili Kişi Kimdir?

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü Hangi Bilgileri Kapsar?

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler Nelerdir?

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolu Nasıldır?

KVK Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmayacağı Haller

Kişisel Verileri Korumasının Anayasal Dayanağı

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Şikâyet Usulü Nasıldır?

Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları Nelerdir?

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar Nelerdir?

Kişisel Verilere İlişkin Kabahatler Nelerdir?

Veri Sorumluları Sicili Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Yapısı Nasıldır? Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yapısı Nasıldır? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Çalışma Esasları Nelerdir?

Başkanın Görevleri Nelerdir? Başkanlığın Oluşumu Nasıldır ve Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcıları Kimlerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeline ve Özlük Haklarına İlişkin Hükümler Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumun Bütçesi ve Gelirleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Emsal Kararlarının İncelenmesi, Olayların Değerlendirilmesi

Örnek Vaka Çalışması (Uygulama ile Farkındalık Oluşturulması)

Katılımcıların Sorularının Yanıtlanması