E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Konkordato Davaları Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği

Konkordato Davaları Eğitimi / Türkiye Bankalar Birliği

EĞİTMEN

Av. Ramazan Çakmakcı

KATILIM İÇİN

https://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1855/7622/konkordato-davalari

UYGULAMA YERİ: Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi

Adres: 19 Mayıs Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi Golden Plaza No: 1 Kat: 8 Şişli / İstanbul

Telefon : 0212 282 09 88 E-mail: [email protected]

  • Uygulama Yeri: TBB Eğitim Merkezi
  • Baş. Tarihi: 4 Kasım 2019 , Pazartesi
  • Bitiş Tarihi: 4 Kasım 2019 , Pazartesi
  • Süre: 1 Gün
  • Saat: 9:30 – 17:00
  • EĞİTİM ÜCRETLERİ
  • Türkiye Bankalar Birliği Üyeleri: 350(KDV Dahildir)
  • Diğer kurumlar: 410 (KDV Dahildir)
  • Diğer kurumlar: Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından eğitimlerden yararlanması onaylanmış kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.

KONKORDATO DAVALARI

AMAÇ

Eğitimde, konkordato davalarına ilişkin olarak alacaklı konumundaki bankaların bu süreçte almaları gereken tedbirler ve dikkat etmeleri gereken hususların ele alınması, yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin bir farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Konkordato Sürecinde Bankaların Alması Gereken Tedbirler #Konkordato Dava Sürecinde Alacaklının Konumu #Güncel Konkordato Uygulamaları #Konkordatoda Alacaklılar Kurulu #Rehinli Alacaklıların Hakları #Konkordato İlan Etmiş Kredi Borçluları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankalar yönünden konkordato davalarına ilişkin hukuki düzenlemeleri, yargı uygulamalarını ve bu konuda çıkacak sorunları ve çözümleri bilir.
Anlar: Konkordato davalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin ve ortaya çıkan sorunların çözümlerinin önemini ve etkisini anlar. 
Yapar: Konkordato sürecinde bankanın haklarını koruyacak şekilde mevzuata uygun olarak işlem yapar.

 HEDEF KİTLE

Konkordato davaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak isteyen banka yöneticileri ve yönetici adayları ile her kademede banka çalışanları katılımda bulunabilirler.

 İÇERİK

 • Yeni ve Güncel Eğitim 19.12.2018 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanmış Olan Son Değişiklikler Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir
 • Adi Alacaklılar ve Rehinli Alacaklılar Açısından Konkordatonun Farkları
 • Konkordatonun Türleri
 • Konkordato Davasının Tarafları
 • Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Dava Dilekçesi ve Eki Finansal Belgeler 
 • Geçici Mühlet Kararı 
 • Geçici Komiser 
 • Malvarlığını Koruma Tedbirleri 
 • İlan ve Bildirim 
 • Geçici Mühletin Sonuçları
 • Geçici Mühlete İtiraz 
 • Geçici Komiser Raporu 
 • Kesin Mühlet Kararı
 • Kesin Mühlet Kararına İtiraz
 • Komiser Atanması
 • Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
 • İcra Takipleri ve Hacizlerin Durumu
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbirlerin Durumu
 • Faiz ve Takas
 • Müstakbel Alacaklar
 • Konusu Para Olmayan Alacaklar
 • İşçi ve Nafaka Alacakları
 • Kamu Alacakları
 • Kesin Mühletin Borçlular Bakımından Sonuçları 
 • Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi
 • Alacaklılar Kurulu
 • Komiserin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Alacakları Bildirin Daveti
 • Borçlunun Bildirilen Alacaklılara Karşı Beyanı
 • Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması ve Kıymet Takdiri
 • Alacaklılar Toplantısı
 • Rehinli Alacaklılar İle Müzakere 
 • Konkordatonun Tasdiki veya Reddi Kararı
 • Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları
 • Konkordatonun Rehinli Alacaklılar Açısından Sonuçları
 • Konkordatonun Yabancı Para Alacakları Açısından Sonuçları
 • Konkordatonun Borçlular Açısından Sonuçları 
 • Konkordatonun Kefil Açısından Sonuçları
 • Konkordato Sürecinde Yeni Oluşan Borçlar
 • Konkordatonun Kısmen veya Tamamen Feshi
 • Konkordatoda Harç ve Vergi İstisnaları ile Teşvik Belgeleri 
 • Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru 
 • Konkordato Mühleti Almadan Evvel Çek Keşide Etmiş Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti ile Çekin Arkasının Yazılması
 • İcra ve İflas Kanununda Suç ve Cezalar 
 • Banka Tarafından Verilen Borçlu Lehine Verilen Teminat Mektuplarının Durumu 
 • Çekişmeli Alacaklılar Davası
 • Mevcut Takiplerin ve Hacizlerin Durumu
 • İpoteklerin Durumu 
 • Müşteri Çek ve Senetlerinin Durumu
 • Banka Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Bankaların Alması Gereken Tedbirler
 • Rekabetin Korunması ve Zimmet Suçu

 EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim 
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon 
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma 
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri