E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Senet (Bono) Hukuku Eğitimi

Senet (Bono) Hukuku Eğitimi

Amaç: Senet (Bono) özellikle ticaret uygulamasında önemli bir dolaşım işlevi gören çok yönlü bir belgedir. Senedin ödenmemesi halinde ticari hayat olumsuz etkilenmekte ve kişi ve kırımlar zarar etmektedir. Senet ticari hayatta iş yapan herkes için paradan sonraki en önemli dolaşım aracı işlevi görmektedir. 

Bu çerçevede senetin düzenlenmesi çok yönlü bir hukuki işlemler bütünüdür denilebilir. Bononun yasalara uygun olarak doldurulmasından bononun ödenmemesine kadarlı kısım detaylı olarak incelenecektir. 

Bu eğitim ile özellikle yargıya yansıyan olaylar üzerinden örnekli ve uygulamalı anlatımlar ile katılımcıların doğru senet doldurması gibi temel yetenekleri edinmesi sağlanmakta ve böylece uygulamada sıkça karşılaşılan hataların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sırasında örnek senetler (bonolar), yargı kararları vb bilgi nesneleri de katılımcılara teslim edilmektedir.

Süre: 1 gün 

İçerik: 

- Bononun tanımı

- Bononun şekil şartları

- Ayrıntılı olarak bononun unsurları

- Bonodaki isteğe bağlı eklenebilecek unsurlar

- Bono nasıl tahsil edilir ?

- Ciro, Ciro işlemleri ve Ciro işlemleri

- Ciro şekilleri / Tam ciro - Beyaz ciro / Nama (Emre) yazılı senetlerde ciro / Tahsil cirosu / Rehin cirosu / Geriye ciro

- Alacağın temliki ile Cironun karşılaştırılması

- Bononun tahsilatı : borçlunun ödememesi, haksız protesto, ödeme işlemleri, ihbar, teselsül, başvurma hakkı , ödeyenin hakları

- Poliçe ile Bononun farkları

- Yetki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu

- Bono düzenlenmesi ve alımı sırasında sıkça yapılan hatalar

- Zamanaşımı

- Bononun iptali

- Faiz

- İcra takibi

- İtiraz

- Tebligat

- Emsal Yargı Kararları ışığında uygulamalı pratik çalışma

- İmza

- Ceza Hukuku ile ilişkisi