E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Uluslararası Hukuk ve Uygulaması Semineri

Uluslararası Hukuk ve Uygulaması Semineri

Süre:  2 Gün

İçerik:

Uluslararası Kamu Hukuku oldukça geniş kapsamlı bir alandır.

Ders kapsamında; 

Uluslararası Hukukun kaynakları ve ilkeleri

Uluslararası Hukukta geçerli olan prensipler

Uluslararası Hukukun iç hukuka etkiler

Uluslararası Hukuk Süpranasyonel Hukuk ilişikleri

Antlaşmalar Hukuku

Diplomatik İlişkiler

Uluslararası Siyasi Kuruluşlar

Uluslararası Deniz Kamu Hukuku uygulamaları

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku

gibi önemli konular işlenecektir.

Aktüel olay ve çözüm metotları da seminer içeriğinde yer alacaktır.

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Hukuku

Yabancı Yatırımcı ülke ekonomisi için oldukça önemli bir alandır.

Bu seminer kapsamında mevcut mevzuat ve uygulama analiz edilecektir.

Seminer kapsamasında;

*Şirket kuruluşları,

*Teşvikler,

*Çalışma izinleri,

*Oturum izinleri,

*Serbest Bölgeler,

*Yabancı Yatırımcılar Hukuku ile bağlantılı olarak yabancı gerçek ve tüzel Kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesine ilişkin düzenlemeler 

incelenecektir.

Ayrıca bu konularda uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar seminer kapsamında incelenecektir.