E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Sürveyans Kavramı ve Coronavirüs ile İlişkisi (Hukuk Söyleşisi) ()

Sürveyans Kavramı ve Coronavirüs ile İlişkisi (Hukuk Söyleşisi) ()

Sürveyans Kavramı ve Coronavirüs İle İlişkisi Söyleşimizi Gerçekleştirdik

 

Sürveyans Kavramı ve Coronavirüs İle İlişkisi Söyleşimizi Gerçekleştirdik

Av. Ramazan ÇAKMAKCI Moderatörlüğünde, Av. Ali Emre DEŞAT'ın konuk konuşmacı olduğu Modern Hukuk Akademisi Instagram Hesabı'nda yapılan Canlı Yayınında "Sürveyans Kavramı ve Coronavirüs ile İlişkisi" konulu söyleşimizi gerçekleştirdik.

 
Tüm Dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 (Yeni Coronavirüs) Pandemisinin tartıştık. 
 
 
 
 
Birinci Bölümde;Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik ile adı geçen yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'nin 81. satırına eklenen Covid 19 Hastalığının resmi olarak sürveyansa konu bir bulaşıcı hastalık olarak belirlenmesini geniş olarak tartıştık. Salgın Hastalık, Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık kavramların hukukçular olarak neler algılamamız gerektiği tartıştık. 
 
İkinci Bölümde; İzleyicilerden gelen sorular üzerine Yeni Coronavirüs (Covid-19) bağlamında Corona'nın ekonomik ve sosyal hayatına etkileri üzerine konuştuk. Corona Virüs kontrol altındıktan sonraki süreçlerle ilgili öngörülerimizi paylaştık. 
 
Üçüncü Bölümde Corona'nın Türk Hukuku'na etkilerini tartıştık. Özellikle Yeni Coronavirüs (Covid-19)'un Sürveyansa Konu Bulaşıcı Hastalık olarak kabul edilmesinin doğal sonucu olarak Hukukta Sürelerin Durdurulması, Duruşmaların Ertelenmesi, Mücbir Sebep gibi teknik konularda izleyicilerimizde olsa farkındalık yaratmaya çalıştık.  
 
Söyleşimizin sonuç bölümünde 
Bulaşıcı Hastalıkların önlenmesini ve kontrolünü sağlamak amacıyla 30.05.2007 Tarih ve  26537 sayılı Resmi Gazete Yayımlanmış bulunan yönetmeliğe paralel olarak; Corona ailesinde yer alan virüslerden daha çok yayılan ve ölüm vak'alarına sebebiyet veren bu hastalığın önlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla "Covid 19 (Yeni Coronavirüs) Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği"nin bir an önce düzenlenmesi ile Hukuk dünyasındaki bu kanun boşluğunun bir an önce doldurulmasını; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği Ek-3'e Yeni Coronavirüs (Covid-19)'un vaka tanımlarına eklenmesi sonucunda mutabık kaldık. 
 
İzleyiciden gelen istek ve temenniler üzerine Modern Hukuk Akademisi olarak söyleşilerimize başta Mücbir Sebep olmak üzere, KVKK'da özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verilerinin Corana Pandesinde değerlendirilmesi ; Corona Kaynaklı Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularını daha detaylı olarak Corona Söyleşileri Ana Başlığı altında devam etme kararını aldık. 
 

Instagram'da Modern Hukuk Söyleşisi

Sürveyans Kavramı ve Coronavirüs ile İlişkisi

Konuşmacı: Av. Ali Emre Deşat

Moderatör: Av. Ramazan Çakmakcı

Tarih: 26 Nisan 2020 Pazar 

Saat:18:00

Hukuk söyleşisi Modern Hukuk Akademisi Instagram hesabından izlenebilir:

@akademimodernhukuk

İçerik:

Sağlık Bakanlığı tarafından 22/04/2020 tarih ve 31107 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu yönetmelik ekinde yer alan “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi EK-1” listesine  “81. Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı)” satırını ekleyerek Covid 19 hastalığını resmi olarak sürveyansa konu bulaşıcı bir hastalık olduğu belirlenmiştir.

Bu yeni mevzuat gelişmesi ışığında Sürveyans kavramı ve Coronavirüs salgınının getirdiği Covid 19 hastalığı üzerine bir hukuki söyleşi yapılacaktır.

Söyleşimiz ücretsiz olup kamu yararı esas alınmıştır.

Modern Hukuk Akademisi

 

#corona #coronavirus #covid19 #Covid19turkey #sürveyans #filyasyon #sağlıkhukuku #tıphukuku #modernhukuk #koronavirüs #salgın #pandemi

 @modernhukukakademisi @AliEmreDesat #ramazançakmakcı @ramazancakmakci #aliemredesat www.modernhukuk.com