E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Dış Ticarette Akreditifli Ödeme Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

Dış Ticarette Akreditifli Ödeme Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

Amacı : Dış ticaret ödeme şekillerinden en özellikli olanı akreditif işlemlerinin, “Akreditiflere İlişkin Bir örnek Usuller ve Uygulama, 2007 Revizyonu 600 Sayılı ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Yayını (UCP)” çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ve uygulamalı olarak ele alınarak katılımcıların konuya hakim hale gelmesi ve akreditif işlemlerini doğru yürütmeleri amaçlanmıştır.

Süresi: 1 gün 

İçerik:

Akreditif ile ilgili Genel Bilgiler

Akreditifin Tanımı, Akreditifte Taraflar, Akreditifte Bankalar

Teyitsiz Akreditif, Teyitli Akreditif

Akreditif Süreci ve İşleyişi

Alıcı ve Satıcının Anlaşması

Alıcı Açısından Akreditif Açma Süreci

Banka ile ilişkiler ve Akreditifinin Açılması

Satıcı Açısından Akreditif Süreci

Banka ile İlişkiler ve Akreditifin İşleyişi

Akreditif Açtırma Teklif Mektubu

SWIFT Sisteminde Akreditif Mesaj Formatları

SWIFT formatında Akreditif Metininin Açıklanması

Akreditifin Tabi Olacağı Kurallar

Akreditifin Geçerli Olduğu Yer ve Geçerli Olacağı Süre

Akreditifin Tutarı ve Toleranslar

Akreditifte Ödemenin Şekli

Akreditifte Kısmi Sevkiyat, Aktarma

Akreditifte Yükleme ve Boşaltma Yerleri

Akreditifte Son Yükleme Tarihi

Akreditifte Mal Tanımı

Akreditifte İbrazı İstenen Belgelerler

Akreditifte Belirtilen İlave Şartlar

Akreditifte Masraflar

Akreditifte Vesaik İbraz Süresi

Akreditifte Rambursman Bankası

Akreditifte Görevli Bankaya Verilen Talimatlar

Akreditifte İbraz Edilecek/Edilen Belgelerin Düzenlenmesinde/İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

İbraz Edilen Belgelerin Uygunsuz Olma Hali (Rezerv /Discrepancy)

Akreditifler İle İlgili Süreler (Akreditif Vadesi, En Son Sevk Tarihi, İbraz Süresi)

Akreditifte Bankaların Ödeme Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi

Vesaik İbrazında Ödeme (Payment ) Vadeli Ödeme (Deferred Payment)

Kabul Kredili / Poliçe Kabullu Ödeme (Acceptance)

İştira (Negotiation) Karışık Ödeme (Mixed Payment) Rambursman (Ödeme)

Özelliği Olan Akreditifler ve Finansal Enstrüman Olarak Kullanımı

Dönen Akreditifler (Revolving)

Peşin Ödeme Olanağı Sağlayan Akreditifler (Red Caluse )

Devredilebilir Akreditifler (Transferable) 

Karşılıklı Akreditifler (Back-To-Back)

Garanti Akreditifleri (Standby)

Akreditiften Doğacak Alacakların Temlik Edilmesi

Akreditiften Doğacak Alacakların İskontosu

Yerel Kanunlar Karşısında Akreditifler (İhtiyati Tedbir, Ödemenin Durdurulması vs.)