E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Satıcı - Tüketici İlişkilerinin Hukuki Yönetimi Eğitimi

Satıcı - Tüketici İlişkilerinin Hukuki Yönetimi Eğitimi

Amaç:  Yeni Tüketici Kanunu’nun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, piyasada yapılan perakende satışların çok büyük bölümü bu Kanun’un kapsamına girmiş oldu. Kapsam o kadar genişledi ki, bu Kanun’daki ve Kanun’un nasıl uygulanacağını gösteren yönetmeliklerdeki uygulama kurallarının ilgili personel tarafından bilinmesi, hukuki ve ekonomik açıdan stratejik bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Bu sebeple, seminerimizde özellikle, satıcıların tüketicilerle kurdukları sözleşme ilişkilerinde uyulması gereken temel kurallar, alınması gereken önlemler ile satış personeline yönelik uygulama önerileri paylaşılmaktadır.

Süre: 2 Gün 

Kazanımlar: Katılımcılara, özellikle perakende satışlarda, tüketiciyle satıcı arasında muhtemel hukuki uyuşmazlıkların doğmasını engelleyici stratejik bilgi ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır.

Kimler Katılmalı: Perakende satış görevlisi personel ve şirket yöneticileri katılabilir.

İçerik:

Yeni Tüketici Kanunu’na göre;

‘Tüketici’ ve ‘Tüketici İşlemi’ kavramlarının anlamı nedir?

Tüketici Kanunu hangi sözleşmelere uygulanır?

Tüketici sözleşmelerinde ‘haksız şart’ ne anlama gelir?

Sözleşmelerde haksız şart uygulaması nasıl olmalı?

Yeni Borçlar Kanunu’nda tip sözleşmelerle ilgili yeni kurallar nelerdir?

Tip sözleşme kullanılırken dikkat edilmesi gereken yeni kurallar nelerdir?

Garanti belgesinin anlamı ve işlevi nedir?

Ürün teslimi uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Satış sonrası hizmetler bakımından satıcının yükümlülükleri nelerdir?

Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerin görev alanları nelerdir?

Tüketici Kanunu’nda ceza öngörülen davranışlar nelerdir?

Ayıplı mal nedir?

Ayıplı hizmet nedir?

Ayıplı mal alan tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar nelerdir?

Seçimlik hakların kullanım süresi ve şekli?

Tüketicilerin seçimlik hakları konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Ayıplı maldan doğan zararların tazmini konusunda tüketicinin talep hakları nelerdir?

Seçimlik haklar ve tazminat taleplerinin muhatabı kimlerdir?

Satıcı ve sağlayıcıların bu haklar karşısında uygulamaları gereken doğru strateji nedir?

Üretici, ithal eden, satıcı, yetkili servis arasındaki sorumluluk dağılımı nasıldır? Sorumluluğun sınırları nasıl belirlenir ?

Üretici, ithal eden, satıcı, yetkili servis, bayii arasında kurulan sözleşme ilişkilerinin analizi

Tüketici sözleşmelerinden doğan davalara ilişkin:

Mahkeme kararı örnekleri

Tüketici Hakem Heyeti kararı örnekleri

Yargıtay kararları

Örnek bilirkişi raporları