E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Türk Ticaret Kanunu Gerekçeli, Raporlu, Tutanaklı

Türk Ticaret Kanunu Gerekçeli, Raporlu, Tutanaklı

Yazarı: Av. Ramazan Çakmakcı

Av. Lütfü Başöz

Basım Tarihi 2016-11

Sayfa Sayısı 1287

Kapak Türü Karton

Kağıt Türü 1. Hamur

Basım Yeri İstanbul

Stok Kodu 9786054847082

Boyut 16x24

Baskı 3

- Genel Gerekçeli

- Madde Gerekçeli

- Karşılaştırma Eski ve Yeni Madde Metinleri

- Eski ve Yeni Maddelerin Karşılaştırma Tabloları

- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. 3

İÇİNDEKİLER.. 5

YENİ TTK – ESKİ TTK MADDE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU.. 15

ESKİ TTK – YENİ TTK MADDE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU.. 31

TÜRK TİCARET KANUNU

BAŞLANGIÇ.. 49

BİRİNCİ KİTAP. 59

Ticari İşletme. 59

BİRİNCİ KISIM... 59

Tacir 59

İKİNCİ KISIM... 74

Ticaret Sicili 74

ÜÇÜNCÜ KISIM... 88

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 88

DÖRDÜNCÜ KISIM... 97

Haksız Rekabet 97

BEŞİNCİ KISIM... 117

Ticari Defterler 117

ALTINCI KISIM... 140

Cari Hesap. 140

YEDİNCİ KISIM... 148

Acentelik. 148

İKİNCİ KİTAP. 164

Ticaret Şirketleri 164

BİRİNCİ KISIM... 164

Genel Hükümler 164

İKİNCİ KISIM... 244

Kollektif Şirket 244

BİRİNCİ BÖLÜM... 244

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu. 244

İKİNCİ BÖLÜM... 248

Ortaklar Arasındaki İlişkiler 248

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 255

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 255

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 260

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 260

BEŞİNCİ BÖLÜM... 271

Tasfiye. 271

ÜÇÜNCÜ KISIM... 284

Komandit Şirket 284

BİRİNCİ BÖLÜM... 284

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu. 284

İKİNCİ BÖLÜM... 285

Ortaklar Arasındaki İlişkiler 285

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 289

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri 289

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 293

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 293

DÖRDÜNCÜ KISIM... 293

Anonim Şirket 293

BİRİNCİ BÖLÜM... 293

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler 293

İKİNCİ BÖLÜM... 326

Yönetim Kurulu. 326

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 369

Denetleme. 369

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 392

Genel Kurul 392

BEŞİNCİ BÖLÜM... 436

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 436

BİRİNCİ AYIRIM... 436

Genel Olarak. 436

İKİNCİ AYIRIM... 440

Özel Değişiklikler 440

ALTINCI BÖLÜM... 460

Pay ve Sermaye Koyma Borcu. 460

BİRİNCİ AYIRIM... 460

Pay. 460

İKİNCİ AYIRIM... 465

Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları 465

YEDİNCİ BÖLÜM... 468

Menkul Kıymetler 468

BİRİNCİ AYIRIM... 468

Pay Senetleri 468

İKİNCİ AYIRIM... 484

İntifa Senetleri 484

ÜÇÜNCÜ AYIRIM... 485

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler 485

SEKİZİNCİ BÖLÜM... 486

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı 486

DOKUZUNCU BÖLÜM... 490

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 490

ONUNCU BÖLÜM... 499

Sona Erme ve Tasfiye. 499

ONBİRİNCİ BÖLÜM... 518

Hukuki Sorumluluk. 518

ONİKİNCİ BÖLÜM... 533

Cezai Sorumluluk. 533

BEŞİNCİ KISIM... 535

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 535

ALTINCI KISIM... 539

Limited Şirket 539

BİRİNCİ BÖLÜM... 539

Tanım ve Kuruluş. 539

İKİNCİ BÖLÜM... 553

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 553

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 555

Ortakların Hak ve Borçları 555

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 569

Şirketin Organları 569

BEŞİNCİ BÖLÜM... 583

Sona Erme ve Ayrılma. 583

ÜÇÜNCÜ KİTAP. 590

Kıymetli Evrak. 590

BİRİNCİ KISIM... 590

Genel Hükümler 590

İKİNCİ KISIM... 594

Nama Yazılı Senetler 594

ÜÇÜNCÜ KISIM... 595

Hamile Yazılı Senetler 595

DÖRDÜNCÜ KISIM... 600

Kambiyo Senetleri 600

BİRİNCİ BÖLÜM... 601

Poliçe. 601

BİRİNCİ AYIRIM... 601

Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli 601

İKİNCİ AYIRIM... 605

Ciro. 605

ÜÇÜNCÜ AYIRIM... 609

Kabul ve Aval 609

DÖRDÜNCÜ AYIRIM... 615

Ödeme. 615

BEŞİNCİ AYIRIM... 620

Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları 620

ALTINCI AYIRIM... 635

Poliçe Nüshaları ve Suretleri 635

YEDİNCİ AYIRIM... 637

Çeşitli Hükümler 637

SEKİZİNCİ AYIRIM... 644

Kanunlar İhtilafı 644

İKİNCİ BÖLÜM... 647

Bono veya Emre Yazılı Senet 647

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 650

Çek. 650

BİRİNCİ AYIRIM... 650

Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 650

İKİNCİ AYIRIM... 656

Devir 656

ÜÇÜNCÜ AYIRIM... 658

Ödeme ve Ödememe. 658

DÖRDÜNCÜ AYIRIM... 668

Çeşitli Hükümler 668

BEŞİNCİ AYIRIM... 671

Kanunlar İhtilafı 671

BEŞİNCİ KISIM... 674

Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler 674

ALTINCI KISIM... 677

Makbuz Senedi ve Varant 677

DÖRDÜNCÜ KİTAP. 685

Taşıma İşleri 685

BİRİNCİ KISIM... 685

Genel Hükümler 685

İKİNCİ KISIM... 691

Eşya Taşıma. 691

ÜÇÜNCÜ KISIM... 720

Taşınma Eşyası Taşıması 720

DÖRDÜNCÜ KISIM... 724

Değişik Tür Araçlar ile Taşıma. 724

BEŞİNCİ KISIM... 727

Yolcu Taşıma. 727

ALTINCI KISIM... 734

Taşıma İşleri Komisyoncusu. 734

BEŞİNCİ KİTAP. 742

Deniz Ticareti 742

BİRİNCİ KISIM... 742

Gemi 742

BİRİNCİ BÖLÜM... 742

Genel Hükümler 742

İKİNCİ BÖLÜM... 748

Geminin Kimliği 748

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 756

Gemi Sicili 756

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 778

Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar 778

BİRİNCİ AYIRIM... 779

Uygulanacak Hükümler 779

İKİNCİ AYIRIM... 780

Mülkiyet 780

ÜÇÜNCÜ AYIRIM... 789

Gemi Rehni 789

DÖRDÜNCÜ AYIRIM... 817

İntifa Hakkı 817

İKİNCİ KISIM... 818

Donatan ve Donatma İştiraki 818

ÜÇÜNCÜ KISIM... 830

Kaptan. 830

DÖRDÜNCÜ KISIM... 846

Deniz Ticareti Sözleşmeleri 846

BİRİNCİ BÖLÜM... 846

Gemi Kira Sözleşmeleri 846

İKİNCİ BÖLÜM... 851

Zaman Çarteri Sözleşmesi 851

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 854

Navlun Sözleşmesi 854

BİRİNCİ AYIRIM... 854

Genel Hükümler 854

İKİNCİ AYIRIM... 858

Yükleme ve Boşaltma. 858

ÜÇÜNCÜ AYIRIM... 885

Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 885

DÖRDÜNCÜ AYIRIM... 911

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu. 911

BEŞİNCİ AYIRIM... 912

Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi 912

ALTINCI AYIRIM... 925

Denizde Taşıma Senetleri 925

YEDİNCİ AYIRIM... 935

Emredici Hükümler 935

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 937

Zamanaşımı 937

BEŞİNCİ BÖLÜM... 938

Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 938

BEŞİNCİ KISIM... 952

Deniz Kazaları 952

BİRİNCİ BÖLÜM... 952

Müşterek Avarya. 952

İKİNCİ BÖLÜM... 962

Çatma. 962

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 972

Kurtarma. 972

ALTINCI KISIM... 990

Gemi Alacakları 990

YEDİNCİ KISIM... 998

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 998

SEKİZİNCİ KISIM... 1024

Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 1024

ALTINCI KİTAP. 1056

Sigorta Hukuku. 1056

BİRİNCİ KISIM... 1056

Genel Hükümler 1056

İKİNCİ KISIM... 1098

Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 1098

BİRİNCİ BÖLÜM... 1098

Zarar Sigortaları 1098

İKİNCİ BÖLÜM... 1120

Can Sigortaları 1120

SON HÜKÜMLER.. 1138

TÜRK TİCARET KANUNU GENEL GEREKÇE.. 1171

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM... 1235

Genel Hükümler 1235

İKİNCİ KISIM... 1244

Özel Hükümler 1244

BİRİNCİ BÖLÜM... 1244

Başlangıç. 1244

İKİNCİ BÖLÜM... 1246

Ticari İşletme. 1246

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 1250

Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler 1250

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 1253

Anonim Şirket ve Limited Şirketler 1253

BEŞİNCİ BÖLÜM... 1262

Taşıma İşleri 1262

ALTINCI BÖLÜM... 1262

Deniz Ticareti 1262

YEDİNCİ BÖLÜM... 1267

Sigorta Hukuku. 1267

ÜÇÜNCÜ KISIM... 1268

Diğer Kanunların Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri ve Son Hükümler 1268

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇE 1283